מזוזות מהודרות

מזוזות מהודרות

מזוזה – תשמיש קדושה בעל חשיבות רבה לכל יהודי באשר הוא. המזוזה נכתבת על יריעת קלף קטנה והיא כוללת בתוכה את פרשיית שמע ואת פרשיית והיה אם שמוע. בתורה מצווים אנחנו לקבוע בית מזוזה על פתחי הבית ועל השערים. ואכן, כולנו רוצים לקיים את המצווה החשובה הזו, שמלבד להיותה מצווה, היא מספקת לנו שמירה לבתינו. כפי שכתוב – שומר דלתות ישראל.

מהי מזוזה מהודרת?

היות ומדובר על מצווה מהתורה, יש לה כללים הלכתיים שקובעים על מה היא צריכה להיות כתובה, איך כותבים אותה, במה כותבים, ואיך קובעים את המזוזה. גם במצווה זו יש כללים בסיסיים שמכריעים לגבי המזוזה אם היא כשרה או לא. אך בנוסף יש היבטים נוספים שמשליכים על רמת ההידור של המזוזה. כלומר, יש מזוזות בסיסיות שהן אמנם כשרות. אבל יש מזוזות מהודרות יותר. כאלו שהן מיד תהיינה יקרות יותר, אך גם מאפשרות לנו לקיים את המצווה בהידור רב. המזוזה המהודרת תיכתב על קלף מהודר יותר, בדיו עם כשרות מהודרת, ועל ידי סופר סת"ם שיש לו כתב יפה יותר. גם תהליכי ההגהה יהיו מדויקים ומוקפדים יותר כדי להבטיח שהמזוזה מהודרת בתכלית ההידור.

לשמור על המזוזה מפני פסילה

גם אם קנינו מזוזה מהודרת עלינו להיות מודעים לעובדה שכל מזוזה עלולה להיפסל. וזאת אם היא נחשפת לרטיבות או ללחות גבוהה. המים בכוחם למחוק את האותיות או למרוח אותם כך שהמזוזה נפסלת ולא מתאימה עוד לשימוש. מכיוון שכך יש לבדוק מזוזות לעיתים, וכך להבטיח כי המזוזות המהודרות שרכשנו כשרות ועדיין עונות לתואר מהודרות.

על קביעת מזוזה

גם לגבי קביעת המזוזה יש פרטים והלכות. למעשה יש הבדלים בין מנהגי הקהילות השונות בעניין זה. חשוב לברר ולדעת כיצד לקבוע את המזוזה לפי המנהג המקובל בקהילתכם.