איך עושים בדיקת אינטגרציה?

מערכות בטיחות מודרניות מוקמות כחוק במבני ציבור, בעסקים, מפעלים ועוד. בדיקת אינטגרציה נדרשת על מנת לאשש את התקינות של מערכות בטיחות להגנה במקרי שריפה והתפרצות אש. מדובר בבדיקות שצריכות להתבצע במבנים, על פי שורה של תקנים ורגולציות מחייבות. נסביר איך עושים בדיקת אינטגרציה ומה היא כוללת. 

בדיקת סנכרון מקיפה 

לצורך עריכת בדיקת אינטגרציה יש להכין את כלל מערכות הכיבוי לטובת סקירה מדוקדקת. הבדיקה נעשית על ידי גורמים מוסמכים, כגון מומחי בטיחות ומעבדות שאושרו על ידי גורמי הכיבוי. הליכי בדיקת אינטגרציה כוללים סקירה של מכלול מערכות הכיבוי על שלל החלקים ומנגנוני ההפעלה. אנשי המקצוע סוקרים ומוודאים כי המערכות תפעלנה בצורה תקינה ועל פי סדר קבוע ובתיאום מלא. היבט מרכזי של הבדיקה הינו וידוא שמתקיים סנכרון ותיאום למשל בין הספרינקלרים לבין פתחי שחרור עשן, גלאי העשן והאש וכל היתר. תהליכי הבדיקה חשובים שכן לרוב חלקים שונים במערכות הבטיחות וזיהוי האש והעשן מסופקים ומותקנים על ידי גורמים נפרדים. 

בדיקות הנדסיות, בטיחותיות וטכניות 

את הבדיקה מבצעים אך ורק גורמים בעלי הכשרה מקצועית מקיפה וידע מספק. כך לדוגמא מומחה להנדסת חשמל. לרוב מתלווים למהנדס מתקינים או טכנאים שהיו מעורבים בהתקנות עצמן וכן גם יועץ בעל ידע בתחום הבטיחות. כל הסקירות נעשות על פי גיליון דרישות מגורמי הכיבוי. חיוני כי בזמן הבדיקות יהיו נוכחים הגורמים הרלוונטיים שסיפקו והתקינו את המערכות שיבדקו. 

באופן מעשי, לרוב הסקירה והבדיקות נעשים בשיטה תלת שלבית. ראשית, סקירה של יועץ בטיחות, שעובר על המערכות שצריכות לפעול בשעת חירום. שנית, בדיקה פעילות אקטיבית, בהתאם לנהלי נציב הכבאות. במידת הצורך, בשלב השלישי נדרשת מעורבות של מעבדה מוסמכת שתבצע גם היא בדיקת אינטגרציה לשם השלמת התהליך וקבלת האישור.